POWIAT SULĘCIŃSKI Tradycyjna zabawa

sul7100 dni do matury

W sto dni przed egzaminem dojrzałości, 25 stycznia w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej odbyła się tradycyjna studniówka z udziałem abiturientów szkoły, zaproszonych gości, rodziców i rodzeństwa oraz znajomych

Czytaj więcej...

Autor:

POWIAT SULĘCIŃSKI Pomogą wychowankom

sul3Nowy projekt w SOSW

Fundacja Banku Zachodniego WBK, w odpowiedzi na złożony przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Konopnickiej wniosek, przyznała placówce dofinansowanie na realizację projektu „Nie mówimy, ale chcemy z wami rozmawiać – alternatywne i wspomagające sposoby komunikowania się”

Czytaj więcej...

Autor: