GÓRZYCA Trwa budowa ulic Jaśminowej i Różanej

GÓRZYCA Trwa budowa ulic Jaśminowej i Różanej

Zgodnie z planem trwają prace przy budowie nowych nawierzchni. Już wkrótce mieszkańcy cieszyć się będą wygodnym dojazdem do swoich posesji.

Wykonawcą robót jest Zakład Wyrobów i Prefabrykatów Betonowych Dionizy Woiński z Krzeszyc. Całkowity koszt robót wyniesie 899 126,62 zł. Inwestycja jest współfinansowana w pięćdziesięciu procentach w ramach rządowego programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.

Rozpoczęcie robót nastąpiło 28 czerwca, natomiast zakończenie planowane jest na koniec sierpnia 2019 r. W ramach zadania planuje się wykonanie nawierzchni z kostki betonowej o łącznej długości 469 m i szerokości 6,0 m oraz parkingu przy Kompleksie Sportowo – Rehabilitacyjnym na 25 miejsc postojowych. W celu “uspokojenia ruchu” skrzyżowania zostaną wykonane jako wyniesione tzn. w obrębia skrzyżowania kostka betonowa będzie podniesiona o 8 cm w stosunku do jezdni drogi. Na zakończenie prac zostanie wprowadzona nowa organizacja ruchu wraz pełnym oznakowaniem dróg.