CYBINKA W Grzmiącej coraz wygodniej

CYBINKA W Grzmiącej coraz wygodniej

Mieszkańcy wsi mają powody do radości. Niedawno wybudowano w ich miejscowości jeden chodnik, a już powstaje następny.

W Grzmiącej zakończyły się prace budowy chodnika na ul. Wojska Polskiego i już rozpoczęły się kolejne przy ul. Głucholeśnej.

Środki na realizację zadania pochodzą z funduszu sołeckiego (11274, 20 zł) i budżetu gminy (15025, 86 zł). Całkowity koszt inwestycji to kwota 26300, 06 zł.

W ramach zadania powstanie 96 m chodnika. Chodnik budowany jest na drodze, która prowadzi w stronę boiska i placu zabaw w Grzmiącej. Korzysta z niej wielu młodych i starszych mieszkańców wsi. Właśnie dlatego tegoroczny fundusz sołecki został przeznaczony na ten cel.