CYBINKA W szkole w Białkowie będą mieli ciepło

CYBINKA W szkole w Białkowie będą mieli ciepło

W Szkole Podstawowej w Białkowie ruszają wakacyjne remonty. Podczas tegorocznej przerwy w nauce wykonana zostanie instalacja gazowa i centralne ogrzewanie.

Umowę w tej sprawie podpisał burmistrz Cybinki Marek Kołodziejczyk przy kontrasygnacie skarbnika gminy Agnieszki Skiby z reprezentantem Spółki Instalhouse Tomaszem Markiem Skubiato w dniu 19 czerwca.

Na tę bardzo ważną inwestycję udało się pozyskać dofinansowanie w kwocie 157 461,00 zł. W ramach zadania wykonana zostanie instalacja centralnego ogrzewania dla pomieszczeń lekcyjnych, grzejniki panelowe, nowa kotłownia wodna-niskotemperaturowa. Zakupiony zostanie również nowoczesny wysokosprawny kondensacyjny kocioł gazowy.

Wykonawca został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego, gdzie zaoferował za wykonanie zadania kwotę 226 236, 19 zł.

Wykonanie instalacji gazowej i centralnego ogrzewania dla budynku szkoły podstawowej w Białkowie jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, operacja typu „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” w ramach działania “Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.