CYBINKA – Gość na VIII Sesji Rady Miejskiej

CYBINKA – Gość na VIII Sesji Rady Miejskiej

Marcin Jabłoński, członek Zarządu Województwa Lubuskiego gościł na sesji Rady Miejskiej w dniu 30 maja. Omówiono współpracę gminy z Urzędem Marszałkowskim i perspektywę budżetową Unii Europejskiej.

Podczas swojego wystąpienia M. Jabłoński podziękował burmistrzowi Markowi Kołodziejczykowi za dobrą współpracę gminy Cybinka z Urzędem Marszałkowskim, która sprzyja realizacji wielu przedsięwzięć. Rezultatem tej koperacji jest m.in. planowana przebudowa, ulepszenie standardów i bezpieczeństwa w okolicach skrzyżowania w Uradzie, czy też realizowany już przez ZUK projekt gospodarki ściekowej.

M. Jabłoński poinformował również o trwających obecnie dyskusjach na temat przyszłej perspektywy budżetowej Unii Europejskiej. Obecny kończy się w 2020 r. i aktualnie planuje się sposób rozdysponowania pieniędzy od 2021 roku. M. Jabłoński przedstawił także informacje, które ułatwią aplikowanie o fundusze unijne w przyszłej perspektywie. Jednym z ciekawszych pomysłów na wykorzystanie środków byłoby powstanie ZITu (Zintegrowanej Inwestycji Terytorialnej) na polsko-niemieckim pograniczu. Marszałek Jabłoński zachęcał też do kontynuacji inicjatyw i dalszego realizowania projektów związanych ze współpracą transgraniczną i przeprawą promową. Będzie to miało istotne znaczenie przy podjęciu kolejnych działań związanych z możliwością powstania ścieżek rowerowych w okolicach tej przeprawy.

Kolejnym punktem sesji było omówienie przez burmistrza Cybinki raportu o stanie gminy Cybinka za 2018 r. Dokument zawiera najważniejsze dane statystyczne i finansowe oraz przedstawia główne działania gminy w zakresie infrastruktury i działań społecznych.