Historia Technikum Leśnego w Starościnie

Historia Technikum Leśnego w Starościnie

Starościn to niewielka wieś położona na północnym skraju Puszczy Rzepińskiej, ok. 3 km na północny-wschód od Rzepina. W chwili obecnej, ze względu na rozwinięte budownictwo jednorodzinne wzdłuż drogi prowadzącej do Starościna (przedłużenie ulicy Moniuszki), wieś praktycznie połączyła się z Rzepinem

Początków Starościna należy doszukiwać się nie tak dawno, bo dopiero w końcówce wieku XVIII. Dokładniej to w 1777 roku założony został tutaj majątek nazwany Willen des groβen Königs (dosłownie wola wielkiego króla). Stąd też późniejsza niemiecka nazwa wsi Friedrichswille (wola Fryderyka). W 1929 roku wieś została włączona do obszaru miasta. Po wojnie, w 1945 roku, nazwana została na przekór Polską Wolą (w odróżnieniu od Woli Fryderyka – Niemca). W 1947 r. ustalono obecną nazwę urzędową tj. Starościn, choć i tak przez lata, nawet po dziś dzień dla części okolicznych mieszkańców Starościn jest nadal Polską Wolą, co poświadczają m.in. zachowane na domach tabliczki z dawną nazwą.

Kościół w Starościnie wzniesiono dopiero pod koniec XX wieku. Świątynię p.w. św. Huberta (patrona m.in. myśliwych, leśników czy strzelców) poświęcił 30 listopada 1993r. bp Adam Dyczkowski (plac budowy został poświęcony 20 czerwca 1990r. przez bp Józefa Michalika), a jej wystrój w pełni nawiązuje do tradycji leśnych i myśliwskich związanych zarówno z patronem świątyni, najbliższej okolicy, jak i Technikum Leśnego. W roku 2012 przy okazji II Hubertusa Starościńskiego na terenie przed świątynią postawiono drewnianą rzeźbę – figurę św. Huberta ufundowaną przez Nadleśnictwo Rzepin. Nieopodal Starościna w lesie, w bliskim sąsiedztwie drogi prowadzącej z Rzepina do miejscowości, znajduje się zapomniany cmentarz, najprawdopodobniej dawnych pensjonariuszy szpitala i lazaretu. W centralnej części cmentarza znajduje się charakterystyczna okazała kolumna z wyrytą datą 1914-1919, zwieńczona krzyżem.

Z miejscowością nieodzownie związane jest Technikum Leśne im. prof. Jana Miklaszewskiego, szkoła z ponad 60 letnią historią i tradycją pełniąca ważną rolę w środowisku lokalnym i ponadregionalnym. Mieści się ona w budynkach z początku wieku XX, w których pierwotnie znajdował się szpital dla osób zniedołężniałych i psychicznie chorych (Brandenburgisches Siechenheim Eilanghof bei Reppen). Podczas II wojny światowej obiekt zamieniono na lazaret, czyli polowy szpital wojskowy, do którego ranni żołnierze wojsk lotniczych i pancernych trafiali w celach rehabilitacyjnych i wypoczynkowych.

W latach powojennych były ogromne braki wykwalifikowanej kadry niemalże w każdej gałęzi gospodarki narodowej, a szczególnie w leśnictwie. Była to jedna z ważniejszych przyczyn utworzenia Technikum Leśnego. Bezpośrednio po wojnie w budynkach obecnej szkoły mieścił się magazyn GS, a w części pomieszczeń zorganizowano kwatery dla różnych ekip działających na terenie dopiero co powstałego powiatu. W latach 1951-56 budynki obecnej szkoły poddano gruntownej modernizacji i przygotowywano dla potrzeb oświaty. Z chwilą likwidacji szkół leśnych w Wymiarkach i Zofiówce młodzież przeniesiono do Starościna i od 1 września 1956 roku rozpoczęło swoją działalność Technikum Leśne.

Pierwsi absolwenci opuścili mury szkolne już w 1958 roku. Przez kolejne lata placówka, w miarę możliwości systematycznie, pokonując wszelkie przeciwności losu, rozwijała swoją bazę: dydaktyczną, sportową, zawodową jak i rekreacyjną. Pożary niestety nie szczędziły szkoły. W 1981 roku spłonęło poddasze budynku szkolnego, a w 1986 roku poddasze internatu. Mimo ogromnych strat materialnych i zniszczenia znacznej części pomieszczeń lekcyjnych szkoła nie zawieszała działalności dydaktyczno-wychowawczej. Dzięki ogromnej pomocy ze strony Lasów Państwowych szkołę i internat odbudowano w bardzo krótkim czasie. W 1992 roku została zakończona budowa wielofunkcyjnego łącznika, w którym znalazły się pomieszczenia administracyjne, biblioteka szkolna, kuchnia i stołówka oraz pokoje internatowe.

Od roku 1986 szkoła nosi imię zasłużonego dla leśnictwa biologa prof. Jana Miklaszewskiego. Szkoła posiada niezwykle bogatą bazę dydaktyczną, sportową oraz rekreacyjno-rozrywkową czego przejawem są liczne sukcesu uczniów na różnorodnych lokalnych i krajowych konkursach czy zawodach sportowych. Technikum Leśne w Starościnie cieszy się również ogromnym zainteresowaniem młodzieży, która wiąże z tą szkołą swoją najbliższą przyszłość i dalsze plany zawodowe. (D. Utracki)