Awantura o klasy

Awantura o klasy

Rodzice uczniów klas IV i V Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie twierdzą, że zostali postawieni pod przysłowiową ścianą. Dyrekcja placówki miała poinformować ich post factum o połączeniu klas w dwóch rocznikach. W tej sprawie spotkali się z burmistrzem

Na spotkaniu z dyrektorką szkoły 28 maja rodzice zostali poinformowani, że decyzja już zapadła i jest nieodwołalna. Tę informację zdementował burmistrz Stanisław Kozłowski na kolejnym spotkaniu 12 czerwca. Sala Urzędu Miejskiego była wypełniona po brzegi.

Według oficjalnych informacji, z istniejących czterech klas IV i czterech klas V mają zostać utworzone po 3 oddziały z każdego rocznika, co zwiększy ilość uczniów w każdej klasie. Burmistrz oświadczył, że spotkanie z rodzicami jest po to, aby mogli oni przedstawić swoje argumenty. Poinformował również, że sprawa będzie jeszcze analizowana. Włodarz Ośna uzasadniał decyzję o połączeniu oddziałów poszukiwaniem oszczędności.

Według rodziców gmina otrzymała wyższą niż w ubiegłym roku subwencję, a liczba uczniów się zmniejsza. Uważają, że zwiększenie ilości dzieci w klasach wpłynie znacząco na pogorszenie warunków nauki i rozbije zżyte ze sobą grupy. Podkreślają także, że w związku z reformami, w klasach znajdują się dzieci z różnych roczników, co dodatkowo utrudni ponowną integrację. Pojawiły się również głosy, że zamiast szukać oszczędności w takiej formie, należy poszukać managera lepiej zarządzającego placówką. Rodzice uważają również, że zarówno oni, jak i uczniowie, nauczyciele i dyrekcja szkoły powinni mieć prawo współdecydowania w tak ważnej sprawie.

Burmistrz przez cały czas trwania dyskusji podtrzymywał swoje zdanie, że decyzja nie została ostatecznie podjęta. Nie podał też ostatecznej daty jej podjęcia, na czym bardzo zależało zgromadzonym rodzicom. Na spotkaniu nie było jeszcze wiadomo jakiego rzędu oszczędności z tego tytułu może spodziewać się gmina. Burmistrz nie odpowiedział także na co miałyby być one przeznaczone.

Jak powiedziała nam po spotkaniu Ewa Urbaniak, sekretarz gminy, w tej chwili klasy liczą po 20 uczniów i są po 4 w każdym roczniku. Po połączeniu utworzone zostaną po 3 klasy z każdego rocznika i będą liczyły po 26-27 uczniów.

Do czasu zamknięcia numeru nie otrzymaliśmy odpowiedzi na naszego maila do Urzędu Miejskiego w Ośnie o jakiej kwocie oszczędności rozmawiano ani czy decyzja już zapadła. Rodzice z niecierpliwością czekają na wyjaśnienie sprawy. (red.)