W Cybince wystawą uczcili rocznicę

W Cybince wystawą uczcili rocznicę

15 lat temu – 1 maja 2004 roku – Polska przystąpiła do Unii Europejskiej. Z tej okazji w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury prezentowana była wystawa „Ojcowie Założyciele UE”, przygotowana przez Narodowe Centrum Kultury.

– Jest to dobry moment, aby wspólnie cieszyć się z tego sukcesu – mówi dyrektor MGOK w Cybince Ewelina Skórska. Autorem scenariusza jest dr hab. Michał Łuczewski (Centrum Myśli Jana Pawła II), za stronę graficzną odpowiada Handsome Studio.

Między 14. a 17. maja wystawę odwiedzili gimnazjaliści oraz uczniowie szkoły podstawowej w Cybince. Dyrektor MGOK przybliżyła wszystkim obecnym informacje dotyczące Wspólnot Europejskich i przedstawiła postacie, które na wiele lat przed powstaniem Unii Europejskiej, wyprzedziły swoją epokę i już wtedy miały wizję zjednoczonej Europy. Przykładem był Robert Schuman, którego plan zjednoczenia Europy powstał już w 1950 roku.

Do Ojców – założycieli wspólnej Europy zalicza się również papieża Jana Pawła II, który już podczas pierwszej pielgrzymki do Polski w 1979r. głosił, że cała Europa Wschodnia, która była wtedy za tzw. „żelazną kurtyną” należy do wspólnej, zjednoczonej Europy.

Uczniowie mieli także okazję wziąć udział w quizie poświęconym Unii Europejskiej. Najlepsi zostali nagrodzeni słodyczami. Wystawa, poprzez wykład i zabawę, przybliżyła uczniom zagadnienia związane z Unią Europejską, jej 15 letnią historią i genezą powstania.