SŁUBICE Piknik Europejski

SŁUBICE Piknik Europejski

Z okazji 15 rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej mieszkańcy miasta i okolicy mogli wziąć udział w uroczystościach przygotowanych na tę okazję przez samorządy Słubic i Frankfurtu oraz Urząd Marszałkowski.

Poza częścią oficjalną, w której znalazła się między innymi wspólna sesja rad miejskich oby miast oraz debata pod nazwą “Europejki i Europejczycy rozmawiają”, słubiczanie mogli wziąć udział w Pikniku Europejskim. Nie zabrakło urodzinowego tortu, atrakcji artystycznych czy kulinarnych oraz gier i zabaw dla dzieci.