CYBINKA Strażacy mieli swoje święto

CYBINKA Strażacy mieli swoje święto

Gaszą pożary, ratują ludzi w wypadkach samochodowych, pomagają w razie klęsk żywiołowych i służą pomocą w razie innych potrzeb. 4 maja mieli swoje święto, a kilka dni później podsumowali je w trakcie uroczystości w Białkowie.

Gminne obchody Dnia Strażaka odbyły się sobotę 10 maja. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w intencji wszystkich strażaków oraz ich rodzin. Następnie wszyscy zebrani udali się na plac przy Muzeum Etnograficznym „Petelewo”, gdzie Ks. Krzysztof Sudziński – proboszcz parafii w Białkowie poświęcił nowo powstałą kapliczkę św. Floriana. Dalsza część uroczystości odbyła się na placu przy dworku.

Podczas imprezy odznaczono i wyróżniono strażaków OSP oraz wygłoszono przemówienia okolicznościowe. Burmistrz Cybinki Marek Kołodziejczyk podziękował strażakom ochotnikom za dotychczasowe zaangażowanie i podejmowane działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców, ale też za udział w uroczystościach gminnych, religijnych i patriotycznych. Strażacy zawsze godnie uświetniają wszystkie wydarzenia za co burmistrz skierował do nich szczególne podziękowania. Zaznaczył również, że gmina doposaża i nadal będzie doposażać jednostki OSP w niezbędny sprzęt, który pozwala strażakom szybciej dotrzeć do osób poszkodowanych i udzielać profesjonalnej pomocy. Podsumowując burmistrz życzył strażakom tylu powrotów ilu wyjazdów z każdej udanej akcji w ratowaniu mienia i życia.

Po części oficjalnej, wszyscy strażacy oraz zaproszeni goście, udali się na przygotowany poczęstunek. W uroczystości udział wzięli m.in.: Powiatowy Komendant Państwowej Straży Pożarnej mł. bryg. Wojciech Śliwiński, sekretarz gminy Sebastian Łukaszewicz, skarbnik Agnieszka Skiba, przewodnicząca rady miejskiej Anna Śliwińska, wiceprzewodniczący rady Piotr Jędrzejewski, członek Prezydium Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP dh Stanisław Radkiewicz, komendant gminny ZOSP RP w Cybince Jarosław Klimczak, kierownicy jednostek organizacyjnych, radni i sołtysi