Przeżyli razem 50 lat

Przeżyli razem 50 lat

Państwo Poznańscy z Kołczyna i państwo Pawłowscy zamieszkali w Krzemowie obchodzili złote gody. W trakcie uroczystości w Urzędzie Gminy, w towarzystwie swoich bliskich, przyjęli gratulacje od wójta

Obie uroczystości odbył się 18 maja. Jubilaci zjawili się na miejscu ze swoimi rodzinami.

Państwo Barbara i Franciszek Poznańscy, którzy mieszkają w Kołczynie, poznali się dzięki pracy zawodowej. Pan Franciszek jako zootechnik współpracował z Kółkiem Rolniczym w Trzemesznie, gdzie pracowała pani Barbara. Ślub wzięli 26 grudnia 1968 r. Jubilaci dochowali się dwójki dzieci i trojga wnuków.

Inaczej rozpoczęła się wspólna droga państwa Teresy i Ryszarda Pawłowskich, którzy poznali się na zabawie tanecznej w Kołczynie. Przysięgę małżeńską złożyli 19 października 1968 r. Pan Ryszard pracował zawodowo m.in. jako kierowca, a pani Teresa opiekowała się gospodarstwem domowym. Aktualnie mieszkają w Krzemowie. Para ma dwoje dzieci, pięcioro wnuków i jedną prawnuczkę.

Wójt Krzeszyc Stanisław Peczkajtis udekorował jubilatów Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, które nadaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Wójt wręczył także upominki oraz złożył wyrazy uznania i szacunku, życząc dalszych szczęśliwych lat wspólnego życia. (red.)