KRZESZYCE Będzie nowy wóz dla OSP

KRZESZYCE Będzie nowy wóz dla OSP

Dzięki staraniom gminy do strażaków trafi wkrótce nowy pojazd o wartości 760 tysięcy złotych.

Wójt gminy Stanisław Peczkajtis spotkał się 17 kwietnia w Kożuchowie z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachimem Brudzińskim. Minister przekazał na ręce wójta zapewnienie zakupu wozu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzeszycach.

Krzeszyce są jedną z 17. gmin województwa lubuskiego, której wniosek został rozparzony pozytywnie. Wkład własny gminy w zakup nowego wozu strażackiego to 230 000 zł.