Cmentarze wojenne w Cybince

Cmentarze wojenne w Cybince

Gmina Cybinka położona jest w południowej części powiatu słubickiego, na zachodzie województwa lubuskiego, bezpośrednio przy granicy z Niemcami. Co interesujące kryje w sobie to miejsce?

Ciekawostką jest fakt, że sama miejscowość Cybinka licząca przed wojną ok. 4 tys. mieszkańców była nie tylko największą wsią ówczesnego powiatu (dwukrotnie większą od miasta Górzycy), ale także największą wsią wschodniej Brandenburgii. Prawa miejskie otrzymała dopiero w 1945 roku.

Warto wspomnieć także, że w styczniu 2013 roku gmina zaczęła używać nowego herbu. Zmiana była poniekąd konieczna, gdyż dotychczasowy posiadał istotne błędy oraz był niezgodny z ogólnie przyjętymi zasadami heraldycznymi. Główne zarzuty Komisji Heraldycznej do poprzedniego herbu to zbyt duża liczba godeł herbowych, nieuzasadniony podział tarczy herbowej oraz jej niewłaściwy kształt. Obecnym herbem Gminy Cybinka jest biały (lub alternatywnie srebrny) tzw. krzyż maltański umieszczony nad falistym pasem symbolizującym graniczną rzekę Odrę na zielonej tarczy herbowej. Kolor tarczy symbolizuje lesistość terenu gminy.

W Cybince znajdują się dwa cmentarze żołnierzy radzieckich poległych podczas II wojny światowej. Oba powstały jeszcze podczas ostatnich działań frontowych. Pierwszy z nich, ogólnodostępny, znajduje się w centrum miejscowości przy ul. Lwowskiej w niedalekim sąsiedztwie kościoła parafialnego p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej. Jego budowę rozpoczęto i zakończono w 1945 r. Autorem projektu budowy cmentarza założonego na planie wydłużonego prostokąta był mjr Ryss. Cmentarz ten zajmuje powierzchnię 2,23 ha, z czego 45% obejmują groby i drogi, pozostała część to zieleń. Pochowani są na nim w indywidualnych mogiłach radzieccy oficerowie z 33. Armii gen. Cwietajewa. W sumie według informacji z tablic z cmentarza przy ul. Lwowskiej spoczywa tam 566 oficerów (wg. Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa liczba ta wynosi 575 oficerów). W przeważającej mierze byli to bardzo młodzi, nieco ponaddwudziestoletni żołnierze. Na uwagę zasługuje niewątpliwie znajdująca się przy wejściu na granitowym cokole statua z brązu (odlew wykonany w Zakładach Cegielskiego w Poznaniu), przedstawiająca oficera miażdżącego czarnego niemieckiego orła.

Drugi cmentarz ulokowany jest tuż za miejscowością przy ul. Białkowskiej (przy drodze z Cybinki do Białkowa). Został założony na planie prostokąta, z usytuowanym w części frontowej obeliskiem z granitu w 1945 r., a jego budowę ukończono w 1946 r. Autorem projektu był również mjr Ryss. Na cmentarzu na którym znajdują się 404 mogiły zbiorowe początkowo było pochowanych 3600 szeregowych żołnierzy. W następnych latach, w rezultacie dokonywanych ekshumacji z rejonu walk, stan pochowanych zwiększył się do 10 870 osób (wg. Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa). Niegdyś na wielkich cokołach znajdujących się po obu stronach bramy głównej stały dwa czołgi. Obecnie znajdują się one w Lubuskim Muzeum Wojskowym w Drzonowie, a na ich miejscu ustawione zostały działa. (Damian Utracki)