RZEPIN Historyczny projekt rozpoczęty!

Wielki sukces gminy!

To największy projekt inwestycyjny w historii rzepińskiego samorządu!

7 sierpnia w świetlicy wiejskiej w Kowalowie miała miejsce inauguracja projektu unijnego pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Rzepin”.
Gmina zyskała na ten cel dofinansowanie unijne w kwocie ponad 6,4 mln zł, które jest największym wsparciem zewnętrznym w historii samorządu!
Jest to ogromna i znacząca inwestycja, szczególnie dla Kowalowa, stąd to właśnie tam zostały zawarte pierwsze umowy. Przedmiotem umów były dwa z czterech kontraktów, na które został podzielony cały projekt.
Pierwszy kontrakt dotyczy wymiany sieci wodociągowej na ul. Słubickiej, Rzepińskiej, Starkowskiej i Polnej w Kowalowie. Drugi obejmuje budowę sieci wodociągowej oraz kanalizacji w Rzepinie na ul. Kilińskiego, Łąkowej, Ogrodowej i Partyzanckiej. Oba zadania zrealizuje konsorcjum firm z Międzyrzecza, które reprezentował Tomasz Niewiadomski. Łączna wartość prac to prawie 5 mln zł.
Dzięki realizacji kilku odrębnych zadań, samorząd zrobi ogromny krok do skanalizowania w przyszłości wszystkich wsi z terenu gminy Rzepin. Wkrótce ogłoszone zostaną przetargi na budowę kanalizacji w Kowalowie oraz oczyszczalni ścieków w Drzeńsku. – Mamy świadomość utrudnień, z jakimi spotykają się mieszkańcy i jakie jeszcze ich czekają, ale są rzeczy, które trzeba zrobić, by myśleć o dalszym intensywnym rozwoju. To dla nas ogromne wyzwanie, ale sprostamy mu – mówił Sławomir Dudzis burmistrz Rzepina.
Pierwsze prace rozpoczną się jeszcze w tym miesiącu. Cały projekt zakończy się w drugiej połowie 2019 roku. Planowana wartość wszystkich kontraktów to ponad 14 mln zł (red.).