KRZESZYCE Wyróżniony wieniec z naszego sołectwa

Wielki sukces małej wsi

9 września w Babimoście odbyło się XX Święto Plonów Rolnych Województwa Lubuskiego. W dożynkach powiat sulęciński reprezentowało sołectwo Krzemów Łukomin z gminy Krzeszyce

W czasie obchodów odbył się konkurs na ładniejszy tradycyjny wieniec. Zwycięzcą w tej kategorii zostało sołectwo Krzemów-Łukomin, pod przewodnictwem sołtys Anny Wąsowicz.
Wyróżniony wieniec z Krzemowa-Łukomin reprezentował województwo lubuskie na dożynkach centralnych w Spale (red.).