KRZESZYCE Spotkania z historią. Przeszłość dla przyszłości

Łęgi krzeszyckie

27 sierpnia w Gminnej Bibliotece Publicznej w Krzeszycach znowu było historycznie, a to za sprawą kolejnego spotkania roboczego w ramach realizowanego projektu „Spotkania z historią. Przeszłość dla przyszłości”, którego tematem tym razem była kolonizacja Łęgów Krzeszyckich w okresie fryderycjańskim

W spotkaniu udział wzięli regionaliści. Zapoznali się z różnymi źródłami, które posłużą do opracowania monografii Krzeszyc.
Po spotkaniu w bibliotece jego uczestnicy, wraz z regionalistami i mieszkańcami, udali się w podróż wzdłuż Łęgu Krzeszyckiego, odkrywając Nową Amerykę nad Wartą. Była to naoczna lekcja lokalnej historii pod przewodnictwem regionalisty Zbigniewa Czarnucha. Wszystkich zainteresowanych lokalną historią już dziś zapraszamy na konferencję popularno-naukową, która odbędzie się 7 października.
Projekt „Spotkania z historią. Przeszłość dla przyszłości” realizowany jest w ramach Funduszu Małych Projektów (FMP), który został zatwierdzony przez Komisję Europejską, jako część składową Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia-Polska 2014-2020, w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna” Europejskiego Funduszu Rozwoju Terytorialnego (EFRR).
Wspólnotowa wartość Programu: „Redukować bariery-wspólne wykorzystać silne strony/Barrieren reduzieren-gemeinsame Starken nutzen” (red.).