CYBINKA Umowa na realizację inicjatywy lokalnej w Bieganowie

Sportowa inwestycja

W ramach wspólnego realizowania działań przez mieszkańców i władze samorządowe w Bieganowie zmodernizowany zostanie kort tenisowy

Utworzenie miejsca do uprawiania sportu da możliwość mieszkańcom do aktywnego spędzania czasu i podniesie estetykę miejscowości. Montaż koszy do gry w koszykówkę zapewni dzieciom, młodzieży, a także i starszym rozrywkę.
7 września burmistrz Cybinki Marek Kołodziejczyk, przy kontrasygnacie skarbnika Agnieszki Skiby i sekretarza Sebastiana Łukaszewicza, podpisał z sołtysem Bieganowa Patrykiem Rudzińskim umowę na realizację zadania publicznego pn. „Modernizacja elementów małej architektury oraz montaż koszy zewnętrznych do gry w koszykówkę”. Koszt realizacji zadania szacuje się na kwotę 13 349,35, w tym wartość wkładu gminy wyniesie ponad 11 tys. zł (red.).