CYBINKA „Chłopcy malowani – poezja i proza Legionów Polskich”

Uroczyste otwarcie wystawy

11 września w bibliotece odbyło się uroczyste otwarcie wystawy „Chłopcy Malowani – poezja i proza Legionów Polskich”, według scenariusza Justyny Polakowskiej

Wystawa oparta jest na tekstach poetyckich stworzonych w okopach oraz wspomnieniach piłsudczyków.
Wydarzenie rozpoczęło się od powitania wszystkich przybyłych przez dyrektor Grażynę Łyżwińską oraz burmistrza Cybinki Marka Kołodziejczyka. Jednym z zaproszonych gości był Janusz Kamerduła z Krosna Odrzańskiego, członek Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919, który zaprezentował swoje pamiątki rodzinne. Rekwizyty pochodzą z okresu I wojny światowej, okresu Powstania Wielopolskiego oraz czasu wojny polsko-bolszewickiej w 1920 roku. Do najciekawszych eksponatów, które zaprezentował pan Janusz należą: Order Wojenny Virtuti Militari – najwyższe polskie odznaczenie wojskowe, nadawane za wybitne zasługi bojowe, Krzyż Towarzystwa Powstańców i Wojaków, Statuetka Sokoła Towarzystwa Gimnastycznego „SOKÓŁ” oraz Dyplom z życzeniami ślubnymi – pamiątka rodzinna z 8 września 1918 roku. Opowieści pana Janusza były piękną lekcją patriotyzmu.
Wystawę można obejrzeć do końca października, w godz. od 9.00 do 17.00. Ilustracją utworów poetyckich są archiwalne fotografie scen z życia legionistów, uzewnętrzniające się nadzieje związane z wyzwoleniem Polski, ale i dopadające żołnierzy zwątpienie.
Wystawa „Chłopcy Malowani – poezja i proza Legionów Polskich” została dofinansowana ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021 w ramach programu Dotacyjnego “Niepodległa” (red.).