SŁUBICE Przedszkola zamknięte w sierpniu

Dubacki: przywrócimy letnie dyżury!

Wszystkie cztery słubickie przedszkola samorządowe są w sierpniu zamknięte

To kłopot dla wielu rodziców, którzy nie mogą zapewnić opieki swoim dzieciom przez cały wakacyjny miesiąc.

Przypomnijmy. Jeszcze w zeszłym roku kalendarzowym gmina zlikwidowała letnie dyżury wakacyjne w słubickich przedszkolach samorządowych. Urzędnicy tłumaczyli tę decyzję zmianą przepisów. Efekt jest taki, że rodzice muszą zapewnić opiekę swoim dzieciom przez cały sierpień.
W czerwcu na światło dzienne wyszło pismo z Ministerstwa Edukacji Narodowej. Upublicznił je Mariusz Dubacki. – Dysponuję oficjalnym stanowiskiem MEN, w którym możemy przeczytać, że “przedszkole jest co do zasady placówką nieferyjną. Oznacza to, że powinno pracować cały rok szkolny” – mówił kilka tygodni temu.
– Odpowiedź MEN dobitnie pokazuje, że miejscy urzędnicy, likwidując letnie dyżury w przedszkolach, nie mieli racji – dodaje Dubacki.
Likwidację dyżurów letnich w słubickich przedszkolach urzędnicy tłumaczyli zmianą przepisów. – Wynika to z nowej ustawy, która reguluje m.in. organizację kształcenia, wychowania i opieki w przedszkolach – czytamy w oświadczeniu gminy z 6 listopada 2017 roku. Ale Ministerstwo Edukacji Narodowej sprawę widzi inaczej: – Twierdzenie, że nowe przepisy (…) nie pozwalają na ustanowienie dyżurów wakacyjnych itd. jest swoistą nadinterpretacją prawa (…) obowiązujące od ubiegłego roku przepisy prawa oświatowego nie zmieniły dotychczasowych zasad wprowadzania przerw w pracy przedszkola – czytamy w piśmie, pod którym podpisała się Katarzyna Koszewska, dyrektor departamentu kształcenia ogólnego Ministerstwa Edukacji Narodowej.
– To, co zaproponowali nasi urzędnicy jest złe. Wakacje naszych dzieci będą wyglądać w ten sposób, że rodzice wezmą po dwa tygodnie urlopu w różnych terminach i cała rodzina nie będzie mogła spędzić tego czasu wspólnie – pisał ostatnio Mariusz Dubacki. – To musi się zmienić i to już w przyszłym roku szkolnym – zapowiada (red.).