KRZESZYCE Przede wszystkim integracja

Przyjacielska wizyta strażaków

W pierwszej połowie sierpnia Krzeszyce gościły druhów ze straży pożarnej
z Altlandsberga, wizyta odbyła się w ramach projektu ,,Polsko-niemieckie spotkania strażaków”

Głównym jego celem była integracja i spotkanie osób zaangażowanych i chcących poznać działalność Ochotniczej Straży Pożarnej gmin partnerskich Krzeszyc i Altlansberg. Spotkania miały formę kolonii dla dzieci i młodzieży z obu zaprzyjaźnionych gmin, skupionych przy ochotniczej straży pożarnej. Uczestnicy mieli okazję do wspólnego spędzania wolnego czasu, poznania się i przezwyciężania barier językowych. W ramach wspólnego programu skorzystali z licznych atrakcji.
Po przyjeździe grupy niemieckiej zwiedzano Twierdzę Kostrzyn. Drugiego dnia pobytu wszyscy udali się do Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego oraz odwiedzili jednostkę straży pożarnej w Międzyrzeczu, odbył się także spływ kajakowy rzeką Paklicą. Uczestniczyli wzięli udział w pokazach ratownictwa wodnego w Lubniewicach, zorganizowanych przez jednostkę OSP Lubniewice. W wolnym czasie wszyscy skorzystali z kąpieliska. Młodzież korzystała z Orlika, grając w piłkę nożną i koszykówkę, odbył się turniej polsko-niemiecki w piłce nożnej.
Na zakończenie uczestnicy zostali pożegnani przez włodarzy obu gmin, otrzymali też pamiątkowe upominki, umówiono się również na przyszły rok. Wszystkim wymienionym wydarzeniom sprzyjała bardzo dobra atmosfera, życzliwe słowa i wzajemna pomoc.
Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do tego, by uczestnicy projektu czuli się dobrze i bezpiecznie oraz wrócili z zapasem wrażeń i miłych wspomnień,
a w szczególności druhom z OSP Krzeszyce i Altlandsberg.
W spotkaniach czynny udział brało 80 uczestników. Projekt został sfinansowany ramach w Funduszu Małych Projektów (FMP) został zatwierdzony przez Komisję Europejską, jako część składowa Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia-Polska 2014-2020, w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna” Europejskiego Funduszu Rozwoju Terytorialnego (EFRR).