GÓRZYCA Przedszkole dla każdego!

Rozwój oferty edukacyjnej dla najmłodszych

Gmina Górzyca otrzymała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 na realizację projektu „Przedszkole dla każdego – zabawa na całego!” 

Projekt zakłada między innymi utworzenie w Szkole Podstawowej w Górzycy punktu przedszkolnego dla dzieci w wieku 3-5 lat, zwiększenie liczby miejsc w istniejącym punkcie przedszkolnym w Czarnowie, doposażenie obu punktów przedszkolnych w meble, pomoce dydaktyczne oraz zabawki, rozszerzenie oferty edukacyjnej o dodatkowe zajęcia (logopedia, rytmika, gimnastyka korekcyjna oraz zajęcia plastyczne), utworzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Górzycy oraz podniesienie kompetencji zawodowych kadry pedagogicznej.
Wartość projektu wynosi ok. 262 tys. zł, kwota dofinansowania to 222 tys. zł. Projekt jest realizowany w okresie od 1.07.2018 do 30.06.2019 roku.
Aktualnie trwa rekrutacja dzieci do punktów przedszkolnych. Informacje o zasadach udziału w projekcie oraz niezbędne dokumenty rekrutacyjne dostępne są na stronie internetowej gminy Górzyca www.gorzyca.pl oraz w sekretariacie Urzędu Gminy. Zapraszamy serdecznie.