GÓRZYCA Remont ulicy 1 Maja

Mieszkańcy się ucieszą!

Ważna ulica już po wyczekiwanym remoncie

W ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 zrealizowana została inwestycja pn. „Przebudowa ulicy 1 Maja wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Ogrodową w Górzycy”.

Całkowity koszt zadania 725.634,00 zł, w tym otrzymane dofinansowanie w kwocie 362. 817,00 zł. W ramach inwestycji położono nawierzchnię bitumiczną na ul. 1 Maja, wykonano przebudowę i budowę ciągów pieszych wraz z wjazdami na posesje do mieszkańców, przebudowano skrzyżowanie ul. 1 Maja z ul. Ogrodową, wykonano wyniesione przejście dla pieszych oraz zostało zrobione oznakowanie pionowe i poziome (red.).