CYBINKA Relacja z plenerowych spotkań z biblioteką

Atrakcji nie brakowało

W Radzikowie odbywały się „Plenerowe spotkania z biblioteką” zorganizowane przez Bibliotekę Miejską w Cybince, przy współpracy Ochotniczej Straży Pożarnej w Radzikowie

Każdego dnia na dzieci czekała inna atrakcja: były warsztaty decoupage, był „kurs” pierwszej pomocy, przeprowadzony przez Jarosława Klimczaka z OSP Cybinka, było bardzo interesujące spotkanie z leśnikiem Krzysztofem Gajdą, a wszystko to przeplatane grami i zabawami sprawiającymi nie tylko małym uczestnikom mnóstwo radości.
Na zakończenie wakacyjnych spotkań każde dziecko otrzymało dyplom uczestnictwa, a dzięki miejscowym strażakom ochotnikom uczestnicy spotkań mogli biesiadować przy kiełbaskach z grilla i słodkim poczęstunku.