CYBINKA Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej

Inwestycje idą pełną parą

19 lipca 2018r. w Urzędzie Miejskim w Cybince podpisano umowę z wykonawcą na realizację inwestycji pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Cybince” realizowanej przez ZUK Cybinka Sp. z o.o.

Umowa została podpisana przez prezesa ZUK Cybinka Sp. z o. o. Patyka Rudzińskiego z prezesem zarządu Grupy Budujesz Dom sp. z o.o. z siedziba w Żarach Andżeliką Pudzianowską. W spotkaniu uczestniczył również burmistrz Cybinki Marek Kołodziejczyk oraz sekretarz gminy Sebastian Łukaszewicz.
Realizowane zadanie ma na celu poprawę dostępu do infrastruktury wodno-ściekowej oraz wzrost jakości gospodarki wodno-ściekowej w gminie Cybinka poprzez wykonanie modernizacji oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Cybinka.
Inwestycja zostanie dofinansowana w kwocie ponad 2 mln zł. Całkowita wartość projektu wynosi 3 211 743, 60 zł. Inwestycja zostanie współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego-Lubuskie 2020.
Warto przypomnieć, że 5 lipca w urzędzie miejskim w Cybince podpisano umowę z wykonawcą na realizację inwestycji pn. „Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Radzików, przebudowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z budową lokalnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Rąpice w Gminie Cybinka”. Umowa została podpisana przez prezesa ZUK Patyka Rudzińskiego z prezesem zarządu komplementariusza HYDRO-MARKO Sp. z o. o Marią Plutą. W spotkaniu uczestniczył również sekretarz gminy Sebastian Łukaszewicz.
Realizacja tego projektu zostanie dofinansowana w kwocie ponad 1,3 mln zł. ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Inwestycja ma zostać zrealizowana do 31 maja 2019 roku, a jej wartość szacuje się na około 3 mln zł.
Zadanie realizowane przez ZUK Cybinka Sp. z o.o. ma na celu poprawę dostępu do infrastruktury wodno-ściekowej oraz wzrost jakości gospodarki wodno-ściekowej w gminie Cybinka poprzez wykonanie dwóch stacji uzdatniania wody w Radzikowie i Rąpicach oraz poprzez budowę oczyszczalni ścieków dla budynku przedszkola w miejscowości Rąpice.
– Obie te inwestycje są dla naszej gminy bardzo ważne. Wydatnie poprawią one stan infrastruktury wodno-ściekowej, nie tylko w samej Cybince, ale także na terenie gminy. Ucieszy to na pewno naszych mieszkańców, którzy już niedługo realnie odczują poprawę jakości tej infrastruktury. Warto też podkreślić, że udało nam się pozyskać naprawdę wielkie pieniądze unijne. Łącznie 3,2 miliona złotych. To bezwzględny rekord w historii gminy. Dobrze wykorzystamy te pieniądze – mówił nam Marek Kołodziejczyk, burmistrz Cybinki (red.).