SŁUBICE Milionowy projekt dla seniorów

W trosce o najstarszych

Udało się! Mamy prawie 3 miliony złotych na uruchomienie Dziennego Domu Pobytu dla Seniorów!

Powiat pozyskał te środki dzięki projektowi „Opiekuńcze skrzydła powiatu”.

Odpowiedni wniosek podpisano i złożono jeszcze w grudniu. Później klika miesięcy niepewności i… mamy to! Urząd Marszałkowski w Zielonej Górze dofinansował projekt kwotą aż 2,8 mln zł!

Z korzyścią dla wszystkich mieszkańców

Czym są owe „Opiekuńcze skrzydła powiatu”? To projekt, który pozwoli na uruchomienie w Słubicach, z inicjatywy zarządu powiatu, Domu Dziennego Pobytu Seniora. Znajdzie się w nim miejsce dla dwudziestu pensjonariuszy, a dzięki projektowi nasi seniorzy będą brać udział w różnych zajęciach, np. muzycznych, kulinarnych, a także w terapii, np. terapeuty ręki, rehabilitanta czy psychologa.
– Tworząc takie miejsce mieliśmy na uwadze kilka ważnych celów. Nasi seniorzy będą mieli wreszcie swoją przestrzeń, gdzie, otoczeni fachową opieką, będą mogli się spotykać i miło spędzać czas. Będą mogli tu także rozmawiać o swoich inicjatywach, które przyniosą korzyści wszystkim mieszkańcom naszego powiatu – nie kryje radości starosta Marcin Jabłoński, który przypomina, że powiatowi udało się pozyskać dofinansowanie Domu Dziennego Pobytu Seniora także z innych źródeł: z rządowego programu Senior+ przyznano 300 tys. zł na prace budowlane i wyposażenie placówki, zaś PFRON przekazał ok. 36 tys. zł na remont łazienek w nowym obiekcie.
– Dzięki temu projektowi znacznie podniesie się jakość wsparcia dla osób starszych, niesamodzielnych i niepełnosprawnych, a także ich opiekunów – mówi Magdalena Tokarska, prezes Fundacji na rzecz Collegium Polonicum, która w imieniu powiatu słubickiego przygotowała wniosek i złożyła projekt.

Usługi opiekuńcze i poradnictwo

Jednak „Opiekuńcze skrzydła powiatu” to nie tylko Dom Dziennego Pobytu Seniora. Prócz powiatu słubickiego projekt ten będzie realizowany wspólnie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach, Powiatowym Ośrodkiem Wsparcia w Rzepinie, gminą Cybinka i Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Cybince oraz Stowarzyszeniem po PROstu ze Słubic. Dzięki współpracy z tyloma partnerami, w powiecie słubickim zorganizowany zostanie system świadczenia usług opiekuńczych i asystenckich dla osób, które ich potrzebują. Usługi te świadczone będą na terenie wszystkich pięciu gmin. Oprócz tego opiekunowie przejdą szkolenia z zakresu opieki nad osobą starszą i niepełnosprawną.
Ponadto przy słubickim DDP powstanie Klub Seniora, a drugi, działający już w Cybince otrzyma dodatkowe wsparcie. W takim klubie seniorzy będą mogli brać udział np. w warsztatach i kursach językowych, komputerowych, koncertach, wycieczkach, muzykoterapii, itp.
„Opiekuńcze skrzydła powiatu” obejmą także stowarzyszenie Po PROstu. Tutaj będą prowadzone szkolenia i poradnictwo dla opiekunów osób niepełnosprawnych oraz rodzin zagrożonych wykluczeniem. Z kolei rodzice będą mogli skorzystać z porad i wsparcia przy rozwiązywaniu różnych problemów życia codziennego (SP, red.).