CYBINKA Wojewódzkie zakończenie roku szkolnego

Wyróżnienie dla gminy

Wojewódzkie zakończenie roku szkolnego 2017/2018 odbyło się w Zespole Szkół w Cybince. W uroczystości udział wzięli: wojewoda Władysław Dajczak, Lubuski Kurator Oświaty Ewa Rawa, dyrektor wydziału rozwoju edukacji Magdalena Machowska, dyrektor biura wojewody lubuskiego Waldemar Gratka, burmistrz Cybinki Marek Kołodziejczyk, przewodnicząca Rady Anna Śliwińska, sekretarz gminy Sebastian Łukaszewicz, skarbnik Agnieszka Skiba, dyrektorzy, kierownicy jednostek organizacyjnych, nauczyciele, uczniowie i ich rodzice

Podczas uroczystości zaproszeni goście złożyli podziękowania samorządowi za podejmowanie odważnych wyzwań i inwestowanie w oświatę oraz rozwój dzieci. Jak zaznaczyła Lubuska Kurator Oświaty, decyzja władz wojewódzkich o zorganizowaniu zakończenia roku w danej gminie jest wyróżnieniem dla samorządu. Pamiętamy, że w roku 2017 odbyło się oficjalne otwarcie nowo wybudowanego budynku szkoły w Cybince. Pozyskanie 700 tys. zł. dofinansowania na trzeci etap budowy szkoły umożliwiło uczniom korzystanie z obiektu już w minionym roku szkolnym. Choć realizacja procesu inwestycyjnego nie była łatwa to fakt, że nowa szkoła służy dzieciom i cieszy społeczeństwo jest ogromnym sukcesem.
Tradycyjnie podziękowania i nagrody otrzymali także wzorowi uczniowie, którzy osiągnęli wysokie wyniki w nauce oraz laureaci różnego rodzaju konkursów i turniejów.
Gospodarze oraz goście uroczystości w swoich wystąpieniach życzyli uczniom i nauczycielom bezpiecznych, pełnych przygód, niezapomnianych wakacji.
Koniec roku szkolnego świętowano także w Szkole Podstawowej w Białkowie, gdzie burmistrz nagrodził uczniów za wybitne osiągnięcia naukowe i artystyczne (red.).