CYBINKA Mamy dwie dobre informacje!

Środki z Unii Europejskiej? Nigdy nie było ich więcej!

Będą inwestycje w gospodarkę wodno-kanalizacyjną

Dzięki milionowym środkom z Unii Europejskiej przebudowana będzie sieć kanalizacji sanitarnej w Cybince. Będą też inwestycje w stacje uzdatniania wody. W Radzikowie powstanie nowa, a w Rąpicach modernizacji doczeka się obecna, zbudowana zostanie też lokalna oczyszczalnia ścieków.

Projekt pn. “Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Cybince” realizowany przez ZUK Cybinka Sp. z o.o., zostanie dofinansowany w kwocie ponad 2 mln zł. Całkowita wartość projektu wynosi ponad 3,2 mln zł. Inwestycja zostanie współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego-Lubuskie 2020.
Podpisanie umowy z udziałem dyrektora departamentu programów regionalnych Marka Kamińskiego oraz burmistrza Cybinki Marka Kołodziejczyka odbyło się 28 czerwca w budynku w urzędzie marszałkowskim. Umowę na realizację projektu podpisał prezes ZUK Cybinka Sp. z o. o Patyk Rudziński z członkiem zarządu województwa Lubuskiego Alicją Makarską.
Realizowane zadanie ma na celu poprawę dostępu do infrastruktury wodno-ściekowej oraz wzrost jakości gospodarki wodno-ściekowej w gminie Cybinka poprzez wykonanie modernizacji oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Cybinka. Jest to kolejny projekt realizowany na terenie gminy Cybinka wpływający bezpośrednio na poprawę infrastruktury wodno-ściekowej, który realizuje cele przyjęte w Strategii Rozwoju Gminy Cybinka na lata 2016-2022.
Z kolei 5 lipca w urzędzie miejskim w Cybince podpisano umowę z wykonawcą na realizację inwestycji pn. „Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Radzików, przebudowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z budową lokalnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Rąpice w Gminie Cybinka”. Umowa została podpisana przez prezesa ZUK Patyka Rudzińskiego z prezesem zarządu komplementariusza HYDRO-MARKO Sp. z o. o Marią Plutą. W spotkaniu uczestniczył również sekretarz gminy Sebastian Łukaszewicz.
Realizacja tego projektu zostanie dofinansowana w kwocie ponad 1,3 mln zł. ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Inwestycja ma zostać zrealizowana do 31 maja 2019 roku, a jej wartość szacuje się na około 3 mln zł.
Zadanie realizowane przez ZUK Cybinka Sp. z o.o. ma na celu poprawę dostępu do infrastruktury wodno-ściekowej oraz wzrost jakości gospodarki wodno-ściekowej w gminie Cybinka poprzez wykonanie dwóch stacji uzdatniania wody w Radzikowie i Rąpicach oraz poprzez budowę oczyszczalni ścieków dla budynku przedszkola w miejscowości Rąpice.
– Obie te inwestycje są dla naszej gminy bardzo ważne. Wydatnie poprawią one stan infrastruktury wodno-ściekowej, nie tylko w samej Cybince, ale także na terenie gminy. Ucieszy to na pewno naszych mieszkańców, którzy już niedługo realnie odczują poprawę jakości tej infrastruktury. Warto też podkreślić, że udało nam się pozyskać naprawdę wielkie pieniądze unijne. Łącznie 3,2 miliona złotych. To bezwzględny rekord w historii gminy. Dobrze wykorzystamy te pieniądze – mówi Marek Kołodziejczyk, burmistrz Cybinki (red.).