CYBINKA „Dzieci dla Niepodległej”

Kształtujemy patriotyzm

W ramach projektu dofinansowanego ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021 19 czerwca w sali widowiskowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Cybince odbyło się widowisko taneczno-słowno-muzyczne pt. „Dzieci dla Niepodległej”

Na wydarzenie to zaprosiła wszystkich dyrektor MGOK Cybinka Ewelina Skórska, która przytoczyła kilka ważnych elementów naszej historii.
Głównymi bohaterami widowiska byli Pyza i Dziadek, którzy zabrali wszystkich w „podróż” po kartach historii odzyskania przez Polskę niepodległości. Aktorzy poprzez barwne stroje, taniec i opowieści przedstawili różne etapy wydarzeń, symbole narodowe, dążenie Polaków ku wolności, odrodzeniu i budowie nowego państwa po 123 latach zaborów. Uczestnicy z zaciekawieniem wysłuchali legendy o Lechu, Czechu i Rusie oraz aktywnie brali udział w przedstawieniu poprzez taniec oraz wspólne śpiewanie polskiego hymnu.
Spektakl miał na celu przekazanie wartości patriotycznych oraz kształtowanie w młodych ludziach poczucia świadomości narodowej i szacunku do własnego państwa (red.).