CYBINKA 100 Rowerów szlakiem Niepodległości

Poznajemy tradycję mieszkańców

27 czerwca grupa uczestników projektu, wraz z burmistrzem Markiem Kołodziejczykiem, zaproszonymi gośćmi i mieszkańcami gminy Cybinka wzięła udział w wycieczce rowerowej do Białkowa

Było to kolejne już wydarzenie, realizowane w ramach projektu „Kwiaty dla Niepodległej”, dzięki któremu wspólnie świętowano obchody stulecia odzyskania niepodległości.
Białków jest wsią szczególną i wyjątkową, zamieszkaną przez repatriantów z Polesia, zwanych Poleszukami. Jest to społeczność do dziś kultywująca swoje tradycje regionalne. Przed wyjazdem rowerzyści otrzymali okolicznościowe kotyliony i biało-czerwone chorągiewki do przyozdobienia rowerów, które w trakcie przejazdu dumnie łopotały na wietrze.
Pierwszym przystankiem rajdu było Muzeum Etnograficzne „PETELEWO”, które powstało z inicjatywy dr Wojciecha Weryszko. Odbyła się tam żywa lekcja historii. Przedstawiona została wędrówka Poleszuków z kresów wschodnich do miejscowości Białków. Spotkanie w muzeum zakończyło się koncertem muzyki poleskiej. Dzieci i dorośli mogli poznać kulturę, obyczaje i język poleski.
Następnie wszyscy udali się do Muzeum Poleskiego, w którym wiedzą z zakresu historii naszego regionu podzieliła się Maria Dobryniewska, członkini Towarzystwa Miłośników Polesia i Białkowa. Uczestnicy wycieczki poznali także walory kuchni poleskiej. Panie, ubrane w regionalne stroje, poczęstowały wszystkich pysznymi, ciepłymi racuchami, zwanymi pampuchami, pierogami poleskimi i ruskimi oraz chlebem ze smalcem i małosolnym ogórkiem. Pani Maria przy stole kontynuowała barwnie opowieść o kulturze poleskiej i obyczajach, nawiązując do czasów odzyskania niepodległości.
Kolejnym punktem wyprawy była leśna szkoła surwiwalu w lasach Nadleśnictwa Białków. Całość zakończyła się wspólnym posiłkiem w pałacu Agro Naumiec. Uczestnicy wędrówki mieli okazję poznać dziedzictwo kulturowe naszego regionu.
Partnerami projektu „Kwiaty dla Niepodległej” są: gmina Cybinka, MGOK w Cybince, BPMiG Cybinka, Cybińskie Stowarzyszenie Rozwoju Pro-Eko oraz Zespół Szkół w Cybince. Projekt dofinansowany jest ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021 w ramach programu Dotacyjnego “Niepodległa”.
Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom wyprawy oraz komendzie powiatowej policji w Słubicach za zapewnienie bezpieczeństwa na drodze (red.).