SŁUBICE Zaplanuj swoją ścieżkę zawodową

Połączyć naukę z pracą

Rozpoczęła się rekrutacja do 4-13 Hufca Pracy w Słubicach. Oferta skierowana jest do młodzieży w wieku 15-18 lat

Z oferty hufca może skorzystać młodzież, która ukończyła szkołę podstawową sześcioklasową lub nie uzyskała promocji w klasie VII szkoły podstawowej bądź II klasie gimnazjum w roku szkolnym 2017/2018.
Uczestnicy, którzy posiadają opóźnienia edukacyjne w nauce, są w trudnej sytuacji życiowej, mogą uzupełnić wiedzę ogólną z zakresu szkoły podstawowej i gimnazjalnej, łącząc naukę z pracą zarobkową. Młodzież OHP otrzymuje wsparcie w realizacji obowiązku szkolnego, praktyk zawodowych oraz rozwiązywania trudności życiowych.
Po reformie oświaty kształcenie ogólne uzupełniane jest w klasie VII i VIII w szkole podstawowej dla dorosłych, mieszczącej się w Zespole Szkół Technicznych w Słubicach. Praktyczne przyuczenie do wykonywania określonej pracy kontynuowane jest w ponad 20 zakładach pracy na terenie powiatu słubickiego, lub w miejscach zamieszkania uczestników. 4-13 HP oferuje możliwość przyuczenia do pracy w następujących zawodach: blacharz samochodowy, cukiernik, fryzjer, kucharz, lakiernik, mechanik pojazdów samochodowych, wulkanizator, murarz, piekarz, sprzedawca oraz stolarz. Ze względu na dynamiczne zmiany na rynku pracy dla młodzieży przygotowana jest indywidualna ścieżka rozwoju zawodowego. Uczestnik po ukończeniu szkoły podstawowej dla dorosłych może kontynuować naukę w szkole branżowej, bądź średniej.
Młodzież, która nie ma możliwości codziennego dojazdu do szkoły może starać się o przyjęcie do internatu Zespołu Szkół Technicznych w Słubicach.
Młodzież Hufca Pracy ma możliwość uczestnictwa w różnorodnych konkursach edukacyjnych i sportowych oraz formach spędzania czasu wolnego. Uczestnicy Hufca Pracy w Słubicach biorą także udział w międzynarodowych spotkaniach młodzieży w ramach Polsko-Niemieckiej Wymianie Młodzieży.
Kandydatów zainteresowanych kontynuowaniem nauki w ramach OHP zapraszamy wraz z rodzicem lub opiekunem prawnym do siedziby Hufca (Al. Niepodległości 13, Słubice), w której można uzyskać szczegółowe informacje na temat oferty edukacyjnej oraz wypełnić dokumenty niezbędne przy przyjęciu uczestnika.
Każdy kandydat ubiegający się o przyjęcie powinien posiadać w czasie rozmowy kwalifikacyjnej dwie fotografie legitymacyjne, opinię pedagoga szkoły, opinię z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz zaświadczenie lekarskie o możliwości nauki w OHP.
Podanie i inne dokumenty kandydat oraz rodzice wypełniają osobiście, w siedzibie Hufca.

Szczegółowe informacje udzielane są w siedzibie Hufca:
4-13 Hufiec Pracy ul. Niepodległości 13
(budynek Zespołu Szkół Technicznych w Słubicach)
tel. 95 758 31 34
w godz. 9.00-14.00
e-mail: hp.slubice@ohp.pl