RZEPIN Wyjazdowe posiedzenie Powiatowej Rady Seniorów

Aktywni seniorzy

12 czerwca w Urzędzie Miejskim w Rzepinie odbyło się wyjazdowe posiedzenie Powiatowej Rady Seniorów

Spotkanie poprowadziła Barbara Kwiatkowska – przewodnicząca Powiatowej Rady Seniorów, która przedstawiła zaproszonych gości i członków Rady. Głos zabrał starosta słubicki Marcin Jabłoński, który przybliżył informacje o działalności Rady. Natomiast burmistrz Rzepina Sławomir Dudzis omówił realizowane w gminie inwestycje oraz opowiedział o współpracy z organizacjami pozarządowymi zrzeszającymi seniorów.
W spotkaniu brała również udział Anna Gołębiowska – dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach, która przybliżyła zebranym podstawowe cele działalności Centrum oraz formy pomocy, z jakiej mogą skorzystać osoby niepełnosprawne i starsze w powiecie.
Na zakończenie posiedzenia przewodnicząca obszernie opowiedziała o podjętych przez Radę działaniach w sprawie Ośrodka Geriatrii w Torzymiu. Spotkanie przebiegało z miłej atmosferze, był także też czas na dyskusję i pytania (red.).