RZEPIN Majówka diabetyków w „Dereniówce”

Muzycznie i kulinarnie

Zarząd Koła Diabetyków w Rzepinie zorganizował swoim członkom spotkanie edukacyjno-integracyjne w gospodarstwie rolno-agroturystycznym „Dereniówka” w Lubiechni Wielkiej

Na pikniku gościli m.in.: burmistrz Rzepina Sławomir Dudzis, jego zastępca Krystian Pastuszak, radne sejmiku lubuskiego Maria Jaworska i Grażyna Dereń, radny powiatowy Wojciech Dereń i radny gminny Jarosław Dudzis.
Gospodyni Grażyna Dereń przygotowała dla wszystkich potrawy regionalne. Uczestnicy pikniku zapoznali się także z przepisami na te potrawy.
Wszyscy bawili się świetnie przy muzyce elektronicznej. Grażyna Dereń sprawiła dodatkową niespodziankę w postaci muzykanta, który przygrywał na akordeonie patriotyczne melodie z dawnych lat.
Impreza odbyła się dzięki wsparciu burmistrza Sławomira Dudzisa oraz sponsorom, za co zarząd koła diabetyków bardzo dziękuje (red.).