KRZESZYCE Rozmowa o wielkim Polaku

Lekcja patriotyzmu

Uczniowie krzeszyckiej szkoły podstawowej mieli okazję ponownie spotkać się w bibliotece z regionalistą Tomaszem Wacławem Jabłeckim

Tym razem bohaterem wykładu był Ignacy Jan Paderewski – artysta i polityk. Prelekcja Tomasz Jabłeckiego wzbogacona była oprawą muzyczną historycznych już nagrań Polskiego Radia. Gość przedstawił uczniom sylwetkę samego kompozytora oraz jego dorobek artystyczny.
Ignacy Jan Paderewski z zaangażowaniem udzielał się też w sprawy polityczne na arenie międzynarodowej. Sprawy ojczyzny były – poza muzyką – zupełnie pierwszoplanowe.
Był jednym z wielkich Polaków, przedstawicieli i nauczycieli patriotyzmu.
Tomasz Jabłecki odpowiadał na pytania zadawane przez uczniów i wychowawców związane z tematem spotkania. Mówił m.in. o tym, gdzie można brać udział w konkursach pianistycznych, czy jak duży majątek pozostał po Paderewskim (red.).