KRZESZYCE Kampania edukacyjno-informacyjna dla mieszkańców

Happening rowerowy

Kolejnym działaniem w ramach kampanii „Czysta gmina Krzeszyce” był zorganizowany z pomocą pracowników GOK happening połączony z rajdem rowerowym

Trasa rajdu przebiegała gminnymi drogami.
Każdy uczestnik musiał przynieść przygotowane hasło (o prawidłowym postępowaniu z odpadami komunalnymi).
Wszyscy otrzymali odblaskową kamizelkę na rower z hasłem „Szanuj Ziemię, szanuj życie, segreguj odpady należycie. Nie wyrzucaj jak leci, wszystkiego do śmieci”.
W trakcie rajdu jego uczestnicy rozdawali mieszkańcom ankiety na temat wiedzy o segregacji odpadów komunalnych, a także problemów, które ich zdaniem ją utrudniają. Celem badań jest uzyskanie informacji na temat postępowania z odpadami przez mieszkańców gminy w ich gospodarstwach domowych (red.).