GÓRZYCA Rywalizowali uczniowie

Zmagania w lekkiej atletyce

8 czerwca, już po raz kolejny, odbyły się Otwarte Mistrzostwa gminy Górzyca w lekkiej atletyce klas IV-VI szkół podstawowych, klas VII SP i gimnazjum. W tym roku do udziału zaproszono również szkoły z poza terenu gminy

Do Górzycy przyjechali również uczniowie Szkoły Podstawowej w Golicach i uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kowalowie.
Oficjalnego otwarcia zmagań dokonali organizatorzy: dyrektor Szkoły Podstawowej w Górzycy, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Górzycy oraz wójt gminy Górzyca.
Łącznie ok 150 zawodników i zawodniczek rywalizowało ze sobą w czterech konkurencjach lekkoatletycznych.
Dzięki organizatorom i sponsorom: Polsko Niemieckiemu Stowarzyszeniu Humanitas oraz sołtysowi i Radzie Sołeckiej wsi Górzyca na wszystkie dzieci czekały pieczone kiełbaski i zimne napoje. Nad bezpieczeństwem uczestników czuwał ratownik medyczny.
IZABELA RODZIEWICZ