CYBINKA Radni byli jednomyślni

Pozytywna ocena pracy

Radni jednogłośnie udzielili burmistrzowi Markowi Kołodziejczykowi absolutorium 

Burmistrz podziękował radnym oraz przewodniczącej Annie Śliwińskiej za udzielenie absolutorium i za pozytywną oceną jego pracy. Podkreślił, że niczego by nie osiągnął, nie zbudował bez przychylności i zaangażowania, pracowników urzędu, instytucji, radnych, sołtysów oraz mieszkańców gminy. Słowa podziękowania skierował do swoich najbliższych współpracowników: sekretarza Sebastiana Łukaszewicza, skarbnik Agnieszki Skiby, kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych.
W zeszłorocznym budżecie wydano na inwestycje ponad 5 mln zł. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że na realizację tych zadań gmina pozyskała dotacje i dofinansowania w kwocie prawie 2 milionów zł. Wśród tych najważniejszych można wymienić m.in. trzeci etap budowy szkoły, czy modernizację i przebudowę dróg na terenie gminy, a także remonty – dachu dworu zabytkowego w Białkowie, obiektów OSP, sal wiejskich i MGOK, budynku Zespołu Szkół w Cybince, czy Szkoły Podstawowej w Białkowie (red.).