SŁUBICE Pracownicy biblioteki docenieni!

Dziękujemy bibliotekarzom

9 maja w Gorzowie Wlkp. odbyły się uroczyste obchody Wojewódzkiego Dnia Bibliotekarza i Bibliotek. Jest to święto podsumowujące pracę, osiągnięcia zawodowe i budowanie wizerunku bibliotek, a także samych bibliotekarzy

Na uroczystości spotkali się bibliotekarze z całego regionu lubuskiego, przedstawiciele władz, członkowie stowarzyszeń kultury, literaci, dziennikarze, osoby współpracujące z bibliotekami.
W ramach uroczystości doceniono i wyróżniono dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Słubicach Agnieszkę Mińską odznaką honorową „Zasłużony dla kultury polskiej” Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Małgorzatę Dobosz, bibliotekarza oddziału dla dorosłych, dyplomem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za zasługi w rozwoju bibliotekarstwa i upowszechniania czytelnictwa. Gratulujemy!
ZESPÓŁ BPMiG