SŁUBICE-FRANKFURT Zmiany u naszych sąsiadów

Nowy, młody burmistrz

Frankfurt nad Odrą na nowego szefa miasta. René Wilke został zaprzysiężony na nadburmistrza miasta

Zmiany zaszły także na Uniwersytecie Europejskim Viadrin.

René Wilke jest młodym politykiem lewicy. Ma 34 lata i przez najbliższe osiem będzie nadburmistrzem Frankfurtu nad Odrą. W niedawnych wyborach zdecydowanie pokonał swojego poprzednika Martina Wilke, zdobywając ponad 62 proc. głosów.
Uroczyste zaprzysiężenie nowego nadburmistrza odbyło się 6 maja w Kościele Mariackim we Frankfurcie. Pojawiło się bardzo wielu gości i przedstawicieli władz, także słubickich. Nie zabrakło kilkuset mieszkańców. I to właśnie do nich René Wilke zwrócił się w swoim przemówieniu. – Nasze miasto to my, mieszkańcy – mówił, zapowiadając częste konsultacje.
Nowy włodarz podkreślał w swoim przemówieniu, że chce promować społeczeństwo obywatelskie i rozmawiać ze wszystkimi mieszkańcami Frankfurtu.
Jeszcze w kampanii wyborczej René Wilke zapowiadał intensyfikację współpracy z słubickim samorządem. – Nikt nie musi się obawiać, nikt w Słubicach nie musi martwić się, że relacje niemiecko-polskie się pogorszą. Jestem za dalszą integracją Słubic i Frankfurtu – mówił w wywiadzie udzielonym portalowi www.slubice24.pl. W rozmowie zapowiadał, że należy się zastanowić nad polsko-niemiecką szkołą podstawową czy wspólną budową nowego basenu.
Z nowym nadburmistrzem Frankfurtu spotkał się już Mariusz Dubacki, który w jesiennych wyborach samorządowych będzie walczył o fotel burmistrza Słubic. – To była bardzo rzeczowa rozmowa. Mam wielką satysfakcję z tego, że nasze poglądy są zbieżne w tak wielu sprawach – mówi M. Dubacki. – Rozmawialiśmy nie tylko o wspólnych, potencjalnych projektach infrastrukturalnych, ale także o współpracy młodzieży, szkół, klas, czy choćby klubów sportowych. Uważamy, że szczególnie dzisiaj musimy duży nacisk położyć na edukację młodego pokolenia – dodaje.
We Frankfurcie zmienił się nie tylko nadburmistrz. Senat Europejskiego Uniwersytetu Viadrina jednogłośnie wybrał nowego prezydenta. Szefową uczelni została prof. dr Julia von Blumenthal, która d października 2009 roku jest profesorem na Uniwersytecie im. Humboldta w Berlinie. Będzie drugą, po Gesine Schwan, kobietą na stanowisku prezydenta popularnej Viadriny (red.).