RZEPIN „Wielkie uczucia” według młodzieży z Polski i Niemiec

Za nami wielki finał

We wrześniu 2017 roku ruszył polsko-niemiecki projekt edukacyjny Brandenburskiej Orkiestry Państwowej we Frankfurcie „!?Wielkie uczucia/Große Gefühle?!” według sztuki „Romeo i Julia” do muzyki Sergiusza Prokofiewa

Do projektu muzycy zaprosili młodych ludzi z Polski i Niemiec. Uczestniczyło w nim 230 uczniów z dziewięciu szkół i siedmiu polskich i niemieckich miast. Brali w nim udział również uczniowie rzepińskiego Zespołu Szkół, którzy reprezentowali najliczniejszą szkolną grupę.
Po kilku miesiącach intensywnych prób, 28 i 29 kwietnia na scenie w Kleist Forum we Frankfurcie miał miejsce wielki finał.
Scenariusz przedstawienia powstał na podstawie tekstów samych uczniów inspirowanych sztuką „Romeo i Julia”. Młodzież pracowała z literatami, choreografami i kostiumologiem. Koordynatorem projektu była pani Wioletta Nowak (red.).