RZEPIN Pamiętamy o rocznicy uchwalenia konstytucji

Patriotycznie i sportowo

Obchody Święta Konstytucji 3 Maja w Rzepinie rozpoczęła msza w intencji ojczyzny, celebrowana przez ks. Norberta Lasotę. Nabożeństwo odbyło się przy uroczystej oprawie muzycznej Chóru Wrzosy oraz w asyście pocztów sztandarowych gminnych jednostek

Po nabożeństwie na Placu Kościelnym oraz pod pomnikiem „Pomordowanych w jenieckich obozach roboczych” wiązanki kwiatów złożyli przedstawiciele: Związku Kombatantów RP i Inwalidów Wojennych, Związku Sybiraków, urzędu miejskiego, jednostek oświatowych, komisariatu policji, delegatury Lubuskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Rzepinie, powiatu słubickiego oraz Rady Miejskiej w Rzepinie. Wartę honorową przy pomniku objęli harcerze, a następnie swoje przemówienie wygłosił burmistrz Sławomir Dudzis.
Po części oficjalnej na boisku „Orlik” przy Zespole Szkół wystartowały biegi pn. „Rzepińska Pętla”. Pogoda i frekwencja dopisały! Startowało blisko 300 zawodników w kilkunastu kategoriach wiekowych. Na mecie na każdego czekały medale oraz słodkie upominki. Na koniec odbyła się również runda honorowa – tradycyjnie zwana „Biegiem Białych Koszul”, w którym wzięli udział elegancko ubrani kibice z burmistrzem Rzepina Sławomirem Dudzisem (red.).