KRZESZYCE Podsumowanie konkursu plastycznego

Ciekawa, polska historia

28 kwietnia, w ramach Krzeszyckiej Przedmajówki, odbyło się podsumowanie konkursu plastycznego pt. „Odkryjmy na nowo nieznaną historię Polski

Organizatorem konkursu był Gminny Ośrodek Kultury w Krzeszycach, pod honorowym patronatem Fundacji Niepodległości, która była oficjalnym fundatorem nagród.
Celem konkursu było upowszechnienie wiedzy na temat nieznanej historii Polski w okresie II wojny światowej i pierwszych latach powojennych oraz odwoływanie się do takich wartości jak patriotyzm, odwaga, przyjaźń, honor oraz szacunek.
Uczestnicy konkursu mieli za zadanie wykonanie jednej pracy plastycznej na temat „Polska oczami Inki” (gimnazjum) lub ,,Patriotyzm w oczach Inki” (szkoła podstawowa). Konkurs odbył się w trzech kategoriach wiekowych: klasy 0-III, IV-VI oraz gimnazjum. Najlepsze prace zostały ocenione przez jury w składzie: zastępca wójta gminy Krzeszyce Irena Szpulak, Małgorzata Grancewicz oraz Dominika Andruszko.
Uroczystego podsumowania rywalizacji dokonali wójt Stanisław Peczkajtis oraz przewodniczący Rady Powiatu Tadeusz Dąbroś (red.).