KRZESZYCE Kampania edukacyjno-informacyjna dla mieszkańców ,

Czyste Krzeszyce

Od kwietnia gmina prowadzi kampanię edukacyjno-informacyjną dla mieszkańców. To bardzo wiele działań: konkursy, happening i wydawnictwa edukacyjne

Opracowane ulotki i tablice zawierać będą istotne informacje dotyczące zasad segregacji śmieci oraz programu usuwania wyrobów zawierających azbest.
Kampania będzie dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.
Za nami pierwsze wydarzenia, czyli rywalizacja drużyn sołeckich podczas organizowanego przez GOK Krzeszyce turnieju sołectw, który odbył się 28 kwietnia.
Wszyscy chętni mogli sprawdzić swoją wiedzę o segregacji odpadów w konkursie ,,Co wiesz o segregacji odpadów”? Jego uczestnicy otrzymali w nagrodę kosze do segregacji odpadów. Drugim działaniem był ogłoszony 10 maja na oficjalnym profilu gminy Krzeszyce konkurs wiedzy na temat postępowania z odpadami, w zakresie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych i recyklingu oraz postępowania z materiałami zawierającymi azbest.
Podsumowanie kampanii zaplanowano na wrzesień (red.).