CYBINKA Setne urodziny mieszkanki Sądowa

Życzymy 200 lat!

Pani Maria Pozarzycka z Sądowa 19 kwietnia świętowała swoje setne urodziny!

Z tej okazji Jubilatkę odwiedził burmistrz Cybinki Marek Kołodziejczyk, wręczył bukiet kwiatów i list gratulacyjny z życzeniami dobrego zdrowia i wszelkiej pomyślności.

Do życzeń dołączyli się także zastępca kierownika US Izabela Stachowiak oraz kierownik KRUS z Krosna Odrzańskiego Wiesława Wachel, sołtys Sądowa Elżbieta Piórkowska i zaproszeni goście. Burmistrz przekazał Jubilatce listy gratulacyjne od premiera Mateusza Morawieckiego i wojewody Władysława Dajczaka.
Spotkaniu towarzyszyły wspomnienia z życia Pani Marii oraz wspólne odśpiewanie gromkich 200 lat.
Dostojnej Jubilatce gratulujemy tego pięknego jubileuszu, jednocześnie życzymy dobrego zdrowia, spokoju z uśmiechem i pogodą ducha oraz wdzięczności i życzliwości otoczenia (red.).