CYBINKA Będzie kolejne miejsce do wypoczynku

Jest dofinansowanie na budowę Placu Kultury!

11 maja podpisana została umowa o przyznaniu pomocy na operację pn. „Doposażenie miejsca rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców i gości miejscowości Cybinka, celem stworzenia Placu Kultury w Cybince”

Umowa została podpisana przez wicemarszałka Stanisława Tomczyszyna oraz prezesa i wiceprezesa zarządu Stowarzyszenia “Kreatywna Kultura” Ewelinę Skórską i Monikę Cieślarczyk, w obecności burmistrza Cybinki Marka Kołodziejczyka.
Celem inwestycji jest umożliwienie mieszkańcom korzystania z niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej poprzez stworzenie Placu Kultury, który będzie służył potrzebom organizacji imprez gminnych oraz w dniu codziennym pełnił funkcję rekreacyjno-wypoczynkową. Zakłada wykonanie fontanny w postaci podświetlanych dysz chodnikowych, otoczonej chodnikami, ławkami oraz utwardzonego placu połączonego z ul. Cmentarną.
Dzięki zawartemu w 2017 roku porozumieniu pomiędzy burmistrzem Cybinki a przedstawicielami Stowarzyszenia „Kreatywna Kultura” i udzielonej pożyczce z budżetu gminy Cybinka, zadanie to zostanie w całości dofinansowane środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W przypadku wniosku samej gminy, zostałoby ono ograniczone do 63,63 %. Wartość inwestycji to prawie 300 tys. zł (red.).