SŁUBICE Skończy się gehenna kierowców

Miliony na remonty dróg!

Powiat dostanie 1,3 miliona euro na wyczekiwany remont drogi z Nowych Biskupic do Rzepina!

Każdy, kto choć raz przemierzał odcinek z Rzepina do Nowych Biskupic, przyzna, że od dawna wymaga on remontu. W sierpniu 2017 roku powiat słubicki złożył potrzebny wniosek na dofinansowanie, w ramach polsko-niemieckiego projektu.
Niedawno przyszła dobra wiadomość: dofinansowanie zostało przyznane, można zaczynać przygotowania do remontu.
Pieniądze pozyskano w ramach wspólnego, polsko-niemieckiego projektu, którego stroną wiodącą jest powiat słubicki, a partnerem niemiecki powiat Odra-Szprewa oraz gmina Rzepin. W sumie partnerzy otrzymają około 3,3 ml euro na dwie drogi: po stronie polskiej będzie to właśnie trasa do Rzepina, natomiast nasi sąsiedzi doczekają się remontu drogi nr K6755, o długości 3,7 km.
Całość inwestycji szacuje się na około 8 mln zł. – Jeśli chodzi o wkład własny, powiat jest gotowy na taki wysiłek, podobne zapewnienia płyną ze strony gminy Rzepin – mówi starosta Marcin Jabłoński, który zapowiada zwrócenie się także o pomoc do gminy Słubice, bo droga ta częściowo biegnie przez jej teren.
– Przebudowa tej drogi znacząco poprawi komfort jazdy, a przede wszystkim bezpieczeństwo poruszających się nią osób – dodaje starosta. Podziękowania należą się także jego zastępcy, Leopoldowi Owsiakowi, który z ramienia powiatu słubickiego kierował rozmowami z niemieckimi partnerami. – Apetyt rośnie w miarę jedzenia. Działamy dalej! – cieszy się wicestarosta (red., SP).