SŁUBICE Nowe miejsce do poznawania świata wokół nas

Każdy będzie mógł zostać naukowcem

Jak ciekawy jest świat wokół nas? Chętni będą mogli poznawać go lepiej dzięki nowym laboratoriom, jakie Fundacja na rzecz Collegium Polonicum uruchomi w Collegium Polonicum. Środki na ten cel udało się pozyskać dzięki współpracy gminy z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza

Fundacja na rzecz Collegium Polonicum otrzymała pozytywną decyzję z LGO Zielonej Doliny Odry i Warty – dofinansowany zostanie projekt stworzenia nowego miejsca, w którym mniejsi i więksi będą mogli aktywnie poznawać nasz region. Było to możliwe w ramach dobrej współpracy gminy Słubice z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza. Z naukowych atrakcji będą mogli korzystać wszyscy mieszkańcy – na pewno spodoba się ona tym, którzy chcieliby „wejść w buty” naukowca, historyka czy dziennikarza.
– Stworzymy miejsce, które będzie przypominało centrum nauki, ale o zasięgu regionalnym. Dzięki sprzętom, ekspozycji będzie można poznawać bogactwo naszego regionu w różnych dziedzinach – wyjaśnia Magdalena Tokarska, prezes Fundacji na rzecz Collegium Polonicum. Będzie to przede wszystkim dziedzictwo przyrodnicze, np. rzeka Odra, krajobraz łęgów, Ujście Warty, Lubuski Przełom Odry, lasy, puszcza rzepińska, dziedzictwo historyczne – związane z osadnictwem, historyczną siedzibą biskupów lubuskich, fortyfikacjami, hydroinżynierią, a trzecim elementem będzie dziedzictwo kulturowe, związane z życiem na pograniczu dwóch narodów. Jednocześnie w to wszystko wplecione zostaną elementy uatrakcyjniające prezentacje oraz technologie umożliwiające dodatkowe działania, prelekcje, doświadczenia.
Miejsce to i jego oferta będą obejmować trzy poziomy: poznawanie, doświadczanie i aktywność. Poznawanie umożliwią tablice, ekspozycje i wystawy. Dzięki sprzętom takim jak np. mikroskopy, będzie można doświadczalnie zbadać to, co ekspozycje pokazują. To właśnie dzięki zestawom do badania wody czy powietrza będzie można samemu sprawdzić, czy są czyste. Zestaw do badania różnych parametrów powietrza zostanie zamontowany na dachu Collegium Polonicum.
Dzięki różnym zestawom doświadczalnym każdy odwiedzający będzie mógł „wejść w buty naukowca”. Poziom aktywności obejmuje zdobywanie wiedzy poza budynkiem – czyli przez takie sprzęty, które można zabrać na łąkę, do lasu, na łódź czy do miasta.
Do nowego miejsca przyjść będą mogli wszyscy mieszkańcy, a także turyści. Animatorzy z Fundacji na rzecz Collegium Polonicum będą przygotowywali ofertę ciekawych zajęć, dopasowanych do wieku i możliwości grup i osób indywidualnych w różnym wieku.
Realizacja projektu rozpocznie się po zakończeniu procedur i podpisaniu umowy w Urzędzie Marszałkowskim (red.).