RZEPIN Gmina najbardziej przyjazna mieszkańcom

To będzie rekordowy rok!

Rzepin pozyskał 8,5 mln zł dofinansowania na uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej. Za chwilę rusza też wielka przebudowa Starego Rynku. Ważnych inwestycji będzie więcej!

Miesiąc temu burmistrz Rzepina Sławomir Dudzis podpisał umowę w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na dofinansowanie uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenach gminy poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Kowalowie, budowę kanalizacji sanitarnej na ul. Kilińskiego, Łąkowej, Ogrodowej i Partyzanckiej w samym Rzepinie, budowę sieci wodociągowej na ul. Łąkowej i Ogrodowej w Rzepinie oraz budowę oczyszczalni ścieków w Drzeńsku.
Gmina pozyskała także niemal 2 mln złotych na budowę kanalizacji w Drzeńsku. – Rzepin jest już skanalizowany niemal całkowicie, mieszkańcy Starościna cieszą się kanalizacją już od pewnego czasu, inwestycja dotycząca kanalizacji w Kowalowie, na którą mieszkańcy czekali z niecierpliwością, jest już w trakcie ogłaszania przetargów na realizację. Czas na kolejne tereny wiejskie – mówi Sławomir Dudzis.
Inwestycje w gospodarkę wodno-ściekową to jednak nie wszystko. Ruszyły już prace na Starym Rynku. Powstanie tu miejsce rozrywki dla dzieci i młodzieży, zamontowana będzie podświetlana fontanna, przebudowane zostaną chodniki, drogi i miejsca parkingowe, staną nowe latarnie uliczne. Całość pochłonie 10 mln zł.
Przebudowany zostanie także teren przy Dworcu Kolejowym, gdzie powstanie rondo, monitorowany parking, będą nowe chodniki i jezdnia asfaltowa. Uporządkowany zostanie też skwer przy zabytkowej lokomotywie. Powstać ma także nowa ścieżka rowerowa z Rzepina do Gajca oraz pieszo-rowerowa wokół Jeziora Długiego.
Sukcesy samorządowców zostały już zauważone. Rzepin wygrał w konkursie „Gmina na 6” organizowanym przez Gazetę Lubuską, w kategorii „Gmina przyjazna mieszkańcom”. Wpływ na to miały również najniższe, albo jedne z najniższych w województwie podatki i obciążenia, np. za wodę, ścieki, śmieci, czynsze itp. Dyplom i nagrodę w wysokości 15 tys. zł na promocję gminy odebrał burmistrz Sławomir Dudzis. W swoim wystąpieniu nie krył zadowolenia. – Cieszę się, że nasze starania zostały docenione przez kapitułę. W gruncie rzeczy chodzi o to, by mieszkańcom dobrze się żyło i mieszkało w naszej gminie. (red.).