GÓRZYCA Ruszają gminne inwestycje

Mieszkańcy mogą się cieszyć

Roboty już ruszyły. W Laskach Lubuskich powstaje wodociąg, ale to nie wszystko

Za chwilę rozpocznie się też budowa przydomowych oczyszczalni ścieków. Nie brakuje inwestycji drogowych, przebudowany zostanie też park w Górzycy.

Trwa budowa wodociągu w Laskach Lubuskich w ramach przyznanego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dofinansowania na realizację projektu „Budowa wodociągu w miejscowości Laski Lubuskie wraz z budową przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Laski Lubuskie, Radówek i Spudłów”. Wykonawcą robót jest firma Hydraulik Zakład Instalacji Sanitarnych Marian Buczkowski. Budowa przydomowych oczyszczalni dla mieszkańców, którzy zadeklarowali udział w programie ścieków ruszy w maju.
Wojewoda lubuski przyznał środki na realizację zadania pn. „Przebudowa ulicy 1 Maja wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Ogrodową w Górzycy”. Wykonawca robót – firma EUROKOP Mariusz Prażanowski przystąpiła już do realizacji inwestycji. Najpierw zostaną wykonane roboty brukarskie. Kolejnym etapem będzie wykonanie nawierzchni bitumicznej na istniejącej drodze, obejmującej również przebudowę skrzyżowania z ul. Ogrodową. Roboty powinny zakończyć się przed wrześniem.
Rozpoczyna się także realizacja inwestycji pn. „Przebudowa parku wiejskiego w Górzycy – etap I”, dofinansowanej ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2010. Zakres prac obejmuje przede wszystkim wytyczenie nowych ścieżek parkowych oraz ich utwardzenie, wyłożenie brukiem wejść do parku wraz z blokadami wjazdowymi, wymianę oświetlenia, powiększenie siłowni zewnętrznej, montaż koszy na śmieci, ławek wypoczynkowych, ław piknikowych oraz grilli, jak również uzupełnienie i zagęszczenie dotychczasowych nasadzeń. Do czasu zakończenia prac modernizowana część parku będzie wyłączona z użytkowania (red.).