CYBINKA Minister i wojewoda na sesji Rady Miejskiej

Ważni gości rozmawiali z radnymi

Minister Elżbieta Rafalska i wojewoda Władysław Dajczak uczestniczyli w sesji Rady Miejskiej w Cybince

Sesję otworzyła przewodnicząca Anna Śliwińska, witając znamienitych gości i udzielając im głosu. Pani minister i wojewoda pogratulowali i podziękowali burmistrzowi Markowi Kołodziejczykowi oraz całemu samorządowi gminy za dotychczasową współpracę i realizację zadań w zakresie polityki społecznej. Goście życzyli radnym, aby tak odpowiedzialnie jak do tej pory wspierali swój mandat z korzyścią dla gminy. Burmistrz także podziękował za współpracę i dotychczas udzielone wsparcie finansowe, które pozwoliło zrealizować tak ważne zadania, jak utworzenie Klubu Senior+, wyposażenie budynku nowej szkoły oraz pozostawienie karetki w Cybince.
Później goście wraz z burmistrzem udali się do budynku nowej szkoły. Oboje byli zachwyceni obiektem, wyposażeniem klas, holi oraz całego wnętrza. Zwiedzanie budynku szkoły zakończyło wizytę gości w naszej gminie.
W dalszej części sesji, już bez obecności gości, radni podjęli uchwały, m.in. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Cybinka na 2018 rok i udzielenia pomocy finansowej dla powiatu słubickiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wkładu własnego na realizację inwestycji w ramach zadania pn. „Etap II przebudowy drogi powiatowej nr 1248F relacji od drogi krajowej nr 29 do m. Kłopot od km 7+ 980 do 9+ 400” (red.).