CYBINKA Klub Senior + oficjalnie otwarty

Energii seniorom nie brakuje

Za nami uroczyste otwarcie Klubu Senior + w Cybince, przy Dąbrowskiego 32

Uroczystość rozpoczęła się od powitania przez burmistrza Marka Kołodziejczyka zaproszonych gości: minister Elżbiety Rafalskiej, wojewody lubuskiego Władysława Dajczaka, dyrektor wydziału polityki społecznej Grażyny Jelskiej, przewodniczącej Rady Miejskiej w Cybince Anny Śliwińskiej, proboszcza Piotra Kępki oraz służb wojewody. Wzięli w niej udział również: skarbnik gminy Agnieszka Skiba, sekretarz Sebastian Łukaszewicz, kierownicy i dyrektorzy jednostek organizacyjnych gminy oraz seniorzy.
Po oficjalnych przemówieniach, przecięciu wstęgi i zwiedzeniu wyremontowanych i wyposażonych w nowy sprzęt pomieszczeń Klubu wszyscy udali się do Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury. Tam Seniorzy mieli okazję do wspólnej rozmowy z panią minister i wojewodą. W trakcie spotkania odbyło się również podpisanie umowy na kolejne dofinansowanie w ramach programu „Senior+” edycja 2018 na bieżące funkcjonowanie Klubu w kwocie 23.650 zł. Później seniorzy mogli podzielić się swoją radością i wrażeniami z pierwszych zajęć w Klubie.
Stworzenie w gminie Cybinka takiego miejsca, w którym osoby 60+ mają możliwość wspólnego spędzenia czasu było bardzo potrzebne. Seniorzy w jesieni swojego życia wciąż chcą być aktywni, są pełni zapału, a dowodem na to jest liczba uczestników Klubu. Na dziesięć wyznaczonych miejsc w placówce złożonych zostało 70 deklaracji uczestników, którzy chcą korzystać z zajęć. Seniorzy chętnie się spotykają, są już po pierwszej wycieczce i już planują kolejny wyjazd. Spotkania te często są dla nich odskocznią od samotności i sposobem na odpowiednie spożytkowanie swojego wolnego czasu.
Klub Senior + w Cybince powstał w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: „Senior +”edycja 2017, przy dofinansowaniu kwotą niemal 130 tys. zł (red.).